Nota informare consimtamant online

Nota de informare privind prelucrarea datelor pe baza consimtamantului online
(in scopuri de marketing)

DAB AUTO SERV S.R.L. este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu sediul in cu sediul in Bucuresti, Cornu Luncii nr. 2-4 sector 3, avand cod de identificare fiscala RO 12734167, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1996/2000 (in continuare denumita „Societatea”).

Prelucrarea in temeiul consimtamantului clientului. Datele dumneavoastra constand in nume, prenume, e-mail, numar telefon si informatiile comunicate in mod voluntar in cuprinsul mesajului dumneavoastra, furnizate de dumneavoastra prin intermediul acestui formular, sunt utilizate de Societate pentru comunicarea cu dumneavoastra prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent in legatura cu activitatea noastra, prin transmiterea de newsletter, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele si tehnologiile Societatii, precum si despre evenimente si proiecte ale Societatii sau pentru sondaje in randul clientilor, campanii de marketing, analiza de piata, tombole, concursuri sau alte activitati ori evenimente promotionale. Pentru aceste scopuri, ne bazam pe temeiul consimtamantului dumneavoastra.

In ceea ce priveste comunicarile legate de marketing mentionate mai sus, va vom transmite informatiile respective doar dupa ce ati selectat aceasta optiune de a participa si va vom oferi posibilitatea de a nu mai participa in orice moment, in cazurile in care nu doriti sa mai primiti comunicari legate de marketing din partea noastra.

Puteti astfel alege sa va retrageti consimtamantul privind materialele de marketing/ newsletter in orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecarui newsletter sau invitatie la evenimente. De asemenea, in vederea retragerii consimtamantului dumneavoastra pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in prealabil, puteti sa ne transmiteti un e-mail la ofiterdatepersonale@dabauto.ro, sau sa ne comunicati o scrisoare la adresa: Bucuresti, Cornu Luncii nr. 2-4 sector 3.

Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamantul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, Societatea va proceda in continuare la prelucrarea respectiva si va va informa in acest sens.

Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastra sunt colectate prin intermediul website-ului curent si pot fi dezvaluite catre persoanele noastre imputernicite, in principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Societatii, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile premise prin prezenta, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre. Societatea va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi dezvaluite catre alte state.

Durata stocarii. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezenta sau pana la momentul cand va retrageti consimtamantul. Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamantul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre Societate a unui drept al dumneavoastra sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta. Cu exceptia cazului in care ne solicitati in mod expres sa stocam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru un anumit termen sau a cazului in care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apararea unui eventual drept in justitie fara perioada de pastrare, datele cu caracter personal vor fi stocate pentru un termen nelimitat.

Drepturile clientului. Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa ofiterdatepersonale@dabauto.ro sau o notificare scrisa la adresa: Bucuresti, Cornu Luncii nr. 2-4 sector 3. Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Soceitatea va lua in considerare orice solicitari sau plangeri primite din partea dumneavoastra si va vom transmite un raspuns imediat ce va fi posibil, insa nu mai tarziu de 1 (una) luna de la primirea cererii. De asemenea, aveti dreptul de a adresa o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti.

Avand in vedere cele de mai sus, in legatura cu prelucrarea datelor pentru scopurile de marketing enumerate, obtinerea consimtamantului dumneavoastra presupune bifarea casetei alaturate formularului accesat.

Mentionam ca fara consimtamantul dumneavoastra solicitarea nu se va inregistra.

TOP